Producenter – information

Här är sidan för alla anmälda producenter till Utbudsdag 2018 – lördag 3 februari i Västerås!

Lördagen den 3 februari 2018, på Culturen i Västerås, bjuder Riksteatern Mellansverige och Bygdegårdarnas Riksförbund in till Sveriges största utbudsdag på scenkonstområdet.
Syftet med dagen är att arrangörer och producenter ska mötas och få ta del av ett turnébart offentligt teater- och scenkonstutbud för vuxna och unga vuxna. (Ej skolproduktioner/turnéer.)

förstasidan finns information om vilka anmälda producenter som blivit uttagna att medverka.

Förutsättningar för medverkan på CuLTUREN i Västerås
Preliminär start- och sluttid för dagen är 11.00 och 18.30. På CuLTUREN finns fem presentationslokaler. I lokalerna finns ett stående ljus. Tillgång till rekvisita finns ej. För medverkan ska något ur den uttagna produktionen spelas upp live på plats. Presentationen får ta max 20 minuter, inklusive uppspel och prat med publiken. Ingen ersättning (resa, logi, gage, mm) utgår för medverkan.

Villkor för att bli uttagen till utbudsdagen

  • Kunna närvara på Culturen 3 februari 2018 och visa upp något live från uttagen produktion.
  • Den uttagen produktionen har inte tidigare presenterats vid en utbudsdag på CuLTUREN.
  • Målgrupp för produktionen ska vara vuxen och/eller unga vuxna.
  • Kunna turnera den uttagna produktionen helt eller delvis under höst 2018/vår 2019.
  • Producent/grupp/artist innehar F-skattsedel.
  • Ha möjlighet att spela i följande län: Örebro län, Västmanland, Värmland, Sörmland, Östergötland, Dalarna, Uppsala län, Stockholms län, Gävleborg, Gotland.
  • Den uttagna produktionen ska finnas med på www.scenkonstportalen.se med följande information som enkelt ska kunna hittas: gage, resekostnad (alt paketpris), föreställningslängd, paus, scenmått, antal personer på scen, max antal publik, möjliga spelplatser, turnéperiod samt information om produktionen.

 

 

Frågor ang utbudsdagen:
Lena Backlund 070 – 338 55 91 lena.backlund@riksteatern.se
Maria Gage 073 – 654 41 30 maria.gage@vastmanlandsteater.se

Välkommen till Utbudsdag 2017!