Andra utbudsdagar

De regionala riksteaterföreningarna, tillsammans med olika samarbetspartners, arrangerar utbudsdagar över hela landet …

Lördag 5 februari 2022 – Utbudsdag 2022
Riksteatern Dalarna, Gotlands teaterförening, Riksteatern Gävleborg, Riksteatern Stockholms län, Riksteatern Sörmland, Riksteatern Uppsala län, Riksteatern Värmland, Riksteatern Västmanland, Riksteatern Örebro län, Riksteatern Östergötland och Bygdegårdarnas Riksförbund
Du är redan här. 🙂

26-27 februari 2022 – EXPO:SCENKONST
Riksteatern Skåne, Riksteatern Väst, Riksteatern Blekinge, Riksteatern Halland, Riksteatern Jönköpings län, Riksteatern Kalmar län och Riksteatern Kronoberg
Läs mer här

Scenkonstdagar ´21 – 14-17 oktober 2021
Riksteatern Norrbotten, Riksteatern Västerbotten, Riksteatern Västernorrland och Riksteatern Jämtland/Härjedalen bjuder in till utbudsdagar i norra Sverige.
Läs mer här

Ännu fler utbudsdagar på Scenkonstportalen
Det arrangeras många fler utbudsdagar inom scenkonst. Flera är regionala och riktar sig ibland till specifika målgrupper, som exempelvis barn och unga. Kika in på Scenkonstportalens kalendarium.
Läs mer här